استان ها

سمانه - درخت روسفید سیاه رودبار . سمانه کار آفرین روستای سیاه رودبار - استان گلستان که بسیاری از محدودیت های روستا بروی زنان روستایی را خود یک تنه برداشت و تبدیل به یک الگو برای زنان و دختران همان روستا شد... سیاه رودبار و جنگل‌های سرخدار . سیاه رودبار نام روستای قشنگی در دل جنگل‌های علی‌آباد کتول است که بیش از آبشارها و طبیعت چشم نوازش به درختان سرخدارهزارساله اش معروف است، گنجی ارزشمند و قدیمی در دل استان گلستان که سال‌هاست طعمه چوب بران و دلالان چوب می‌شود آن‌هم برای ساخت چوب قلیان. . برای همین است که زن