استان ها

قلعه گنج رو میشناسین؟! تا به حال اونجا رفتین؟! از خدمات بنیاد علوی برای شهرستان قلعه گنج اطلاع دارین؟!