استان ها

در آغوش گرفتن شهید گمنام توسط کربلایی عبدالحسین شفیع پور و لالایی خواندن برای او تدفین شهدای گمنام هندودر-هیات امام حسین هندودر استان مرکزی