استان ها

ساکنان مستمند و محروم شهرک کشاورزی در بومهن سالهاست از خدمات شهری بی بهره هستند و تلاش آنها برای به سامان رسیدن وضع زندگیشان همچنان بی نتیجه مانده است.