استان ها

آیا می دانید باشگاهی در شهرستان میانشهر از توابع استان فارس وجود دارد که نام آن ملوان است و این موضوع سبب شده مردم منطقه به ملوان علاقه خاصی داشته باشند ؟ این گفتگو را تا پایان مشاهده کنید