استان ها

خط تولید کارخانه شیر پاک قلعه گنج با حضور مهندس سعیدی کیا راه اندازی شد.