استان ها

مستندی کوتاه و زیبا از جاذبه های گردشگری شهر اورامان تخت.