استان ها

گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روستایی در شهرستان آران و بیدگل كه تمامی هزینه های نذورات خود را صرف خرید تجهیزات پزشكی كرده اند.