استان ها

در مسير حلب قسمت چهارم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که بازگشت حيات به بزرگترين شهرک صنعتي منطقه پس از جنگ و زندگي مردم حلب مي پردازد احترام ويژه مردم و تجار جلب به ايران تا فرصت هاي کم نظير براي حضور و مشارکت شرکت هاي ايراني در سوريه از ديگر موضوعات اين مستند مي باشد برای اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری در سوریه میتوانید به سایت دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه ( iransyriaeconomy.com ) مراجعه کنید