استان ها

دکلمه: فرهاد خورسند / شعر: سعید پاشا زاده / تنظیم : امیرحسین باقری / بهره گرفته شده از صدای زیبای مرحوم استاد سلیم موذن زاده اردبیلی/ کانال تلگرام و سروش فرهاد خورسند FarhadKhorsand@