استان ها

پدر مرحوم سهرابی در لحظه صلح و سازش دو طایفه سهرابی و شهسواری مناطق بشاگرد و هشت بندی خطاب به قاتل فرزندش در حضور علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و جمع زیادی دیگر از مسئولان ، معتمدین و ریش سفیدان در حسینیه حضرت آیت الله از خون فرزندم بخاطر حضرت آیت الله رئوفی گذشت کردم.