استان ها

دکتر محسن بدره عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تهران، از پدیده پورنوکراسی و ارتباط سکس با سیاست در ایران و جهان سخن گفته است که بخش هایی از آن در مستند دیوارکش منتشر شده است. در این فیلم که از نظر شما می گذرد نسخه کامل مصاحبه دکتر محسن بدره از نظر شما میگذرد. برای مشاهده مستند دیوارکش می توانید به سایت tamasha.safirfilm.ir مراحعه نمائید.