استان ها

در این ویدیو به معرفی قیر طبیعی و قیر پالایشگاهی پرداخته شده است.