استان ها

آشنايي با محمد وزيري(محمد منصور) هنرمند مطرح جزيره قشم كه به عود نوازي شهرت خاصي دارد.