استان ها

تشکر نماینده منتخب مجلس یازدهم از حضور مردم در انتخابات دوم اسفند98 خانم الهام آزاد نماینده منتخب نایین، خور بیابانک در مجلس یازدهم از حضور مردم در پای صندوق های رای تشکر کرد. سلام و درود برشماکه باحضور خود در پای صندوق های رای حماسه دیگر آفریدید. محمدیه میدان عاشور گاه