استان ها

کامو و چوگان یکی از آبادی های کاشان است که به علت داشتن آب و هوای خنک و کوهستانی از زمان‌های خیلی دور ییلاق بخش کویری و گرمسیری کاشان و آبادی های تابعه آن بوده است.