استان ها

اینجا روستای تمگران قلعه گنج است. مردم این روستا عاشورا و تاسوعای امسال در کنار هم و در حسینیه ها و تکیه ها بیرق عزاداری برافراشتند و بر سر و سینه زدند. در ادامه تصاویری از این مراسم را ببینید.