استان ها

پیشتروی اتش از منطقه پتک جلالی باغ ملک به سمت روستای سه تلون ابوالفارس رامهرمز #فوري #ايران #اتش_سوزى