استان ها

هنرستان خواجه نصیرالدین سنگان با تفاهمنامه ای که بين آموزش و پرورش با طرح تجهیز معادن سنگ آهن سنگان بسته شد و با هدف تربیت نیروی انسانی در حد تيکنيسين تاسیس گردید و تاکنون تنها هنرستان فنی حرفه ای می باشد که در شهرستان به صورت شبانه روزی فعالیت می کند .