استان ها

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس از صدور حکم تخریب قطعی ۴ برج ۱۵ طبقه در بومهن خبر داد. (صبح پردیس https://sobhepardis.ir/?p=22486)