استان ها

گزارش دیدبان کارزار از یک کنش مدنی موفق ️ پس از موفق شدن کارزار «مطالبه عمومی برای اختصاص دستگاه سی‌تی اسکن به بیمارستان آل جلیل آق‌قلا»، تیم دیدبان کارزار با سفر به شهرستان #آق_قلا در گفتگو با نویسنده این کارزار و مسئولین بیمارستان این شهر، به جزئیات چگونگی موفقیت این مطالبه مردمی پرداخت. این گزارش اختصاصی تیم کارزار را می‌توانید در همین پست ببینید. این #کارزار موفق توانسته بود طی مدت زمان کوتاهی حمایت جمع کثیری از مردم شهرستان آق قلا را جذب کند. https://www.karzar.net/alejalil-hospital دیدبان کارزار ن