استان ها

دکلمه: فرهاد خورسند / اشعار :صابر خراسانی، محمود ژولیده, محسن کاویانی/ تنظیم : امیرحسین باقری / بهره گرفته شده از اثار زیبای استاد صابر خراسانی،حاج محمود کریمی ، مهدی یراحی / کانال تلگرام و سروش فرهاد خورسند FarhadKhorsand@