استان ها

آیین معارفه سعید علی بخشی به عنوان شهردار بومهن با حضور مسئولین شهری و شهرستانی برگزار شد. http://sobhepardis.ir