استان ها

برف خلیفه‌‌محله‌ی شلمان، از صبح روز 21 بهمن آغاز شد و تاصبح روز 22 بهمن درحالی که تنها 20 سانتی‌متر باریده بود؛ ناگهان با بوران سردقطبی همراه شد و تا حوالی ساعت 13 بعدازظهر نزدیک به 70 سانتی‌متر دیگر برف بر زمین نشست تا بلندای آن نزدیک به‌یک متر برآورد گردد. در کوهستان و جلگه‌ی گیلان برف شدیدی بارید و در شهرهای رشت، لاهیجان و رودسر، بلندای برف به بیش از یک‌متر‌و‌ بیست‌‌سانتی‌متر رسید.