استان ها

«تاریخچه» هشت هزار سال قبل از میلاد مردمانی کوچ‌نشین به نام کرتو در غرب ایران زندگی می‌کردن. 6 هزار سال بعدتر عده‌ای از کرتوها یکجانشین شدن و اولین شهر رو در اورامان تخت ساختن. هورامان به معنی برافراشته و بلند، و از دو بخش «اهورا» و «مان» تشکیل شده؛ به معناي سرزمين اهورايی و جايگاه اهورامزدا. «جغرافیا» با اینکه بخش بزرگی از منطقه اورامان رو کوه‌های بلند و پربرف تشکیل می‌ده، اما در ارتفاعات پائین‌تر و در دامنه کوه‌ها جنگل‌های متراکم و دره‌های پرپیچ و خم و رودهای زیاد وجود داره. مردم این منطقه از قدیم ب