استان ها

مهرداد اسکویی گفت : 1- با روشهای اینو دیدی , اونو بزن و ..... در کنکور موفق نمیشن بچه ها 2-باند بازی و مافیا کلاس در کنکور هست و بیداد میکنه متاسفانه 3-من یه کاری میکنم تو چند جلسه 100 بزنی و اینا الکی و کلاهبرداریه 4-برای موفقیت در زبان مرور و تسلط به سوالات سالهای قبل بسیار موثر است 5-برای درک مطلب حتما متن های کنکور رو مرور کنید 6-بالاخره فروش صندلی و دانشگاه هست متاسفانه 7-کنکور آزمون فوق العاده خوبی هست که از هر جهت دانش آموز را چک میکند