استان ها

در سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در رودبار جنوب در کرمان مرد طلافروشی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir