استان ها

سلام با رضا طاهری سفرهای غذایی بی نظیر را تجربه کنیم. فوت و فن های آشپزی و شیوه های نوین پخت و پز در طبیعت بی نظیر سرزمینمان ایران . طبیعت و ناشناخته های خاص منطقه خود را به ما معرفی کنید تا با تمام دنیا به اشتراک بگذاریم هر چهارشنبه ساعت ۱۹ http://aparat.com/ye_tame_binazir