استان ها

شهدا را یاد کنید ولو با یک صلوات نماهنگی زیبا با صدای حامد زمانی تقدیم به شهدای گرانقدر کشورمان خصوصا شهدای منطقه کوهنجان که در فاصله 60 کیلومتری شیراز واقع شده است. شهدا انصاف همین نیست که از آن همه خوبی ...بر کوچه بگیریم فقط نام شما را... شادی ارواح طیبه شهدا صلوات