استان ها

تولید ماسک های بهداشتی به همت بسیجیان شهرستان ساری - اقدامات قرارگاه پدافند زیستی سپاه شهرستان ساری در مقابله با شیوع ویروس کرونا