استان ها

عکسهای آقای ابوذر حمیدی جیرنده در برنامه نردبان شبکه مستند صدا و سیما