استان ها

مراسمی به مناسبت یادواره شهدا و سالگرد سردار همدانی در شهرستان قهاوند استان همدان برگزار شد.