استان ها

در این کلیپ گوشه ای از کارهای زاین بیکا در زمینه نشید یا موسیقی اسلامی ارائه شده.