استان ها

بانوان شمال کشور سهم بزرگی از تولیدات برنج هر ساله این خطه سرسبز دارند. درود و خدا قوت به شما شیرزنان سرزمینم.❤️