استان ها

در این ویدیو مسئولین خانه ایرانی احمدآباد مستوفی به معرفی خانه، فعالیت هایش، و اهداف آن می پردازند. این ویدیو لایو اینستاگرامی جمعیت امام علی در تاریخ 19 اردیبهشت 99 می باشد.