استان ها

مسابقه بین این دو تیم با پیروزی تیم تیزهوشان همراه بود ولی در پایان تیم دزج قهرمان و تیزهوشان چهارم شد.و موفق به کسب عنوان طرح برتر گرید.