استان ها

مراسم شب قدر99 با مداحی حاج مهدی فاضلی جو مرودشت هماهنگی با مداحی حاج مهدی فاضلی جو با شماره 09305482294 وب سایت پایگاه مداحی صاحبدلان با مدیریت علی اصغر بهمنی حاج مهدی فاضلی جو مرودشت هماهنگی با مداحی حاج مهدی فاضلی جو با شماره 09305482294 وب سایت پایگاه مداحی صاحبدلان با مدیریت علی اصغر بهمنی