استان ها

هداف من ایستگاه آخر دارد. خیلی از ایستگاه‌ها را رد کرده‌ام. بعضی وقت‌ها به وسط راه رسیده‌ و نرسیده زمین خورده‌ام. اما شکست، نه!!! به خودم قول داده‌ام که به آخرین ایستگاه برسم. به آنجا که هدف آخر من است. من بر روی اهدافم اسم رویا یا آرزو نمی‌گذارم؛ چرا که آرزو و رویا دو راه دارد: یا می‌رسی یا نمی‌رسی. اما هدف، «هدف» است. یک راه بیشتر ندارد و نام آن راه، «پایان خوش» است؛ و من به آن خواهم رسید. من باید به ایستگاه آخر برسم ... متن از مریم ازبک، دختر بااستعداد خانه ایرانی احمدآباد مستوفی