استان ها

آبشار لاتون در 15 کیلومتری غرب شهر لوندویل قرار دارد که ارتفاع بیش از 105 متر است. این فیلم قسمتی از مستند لاتون اثر آقای بابک مجیدی است