استان ها

گزارش صدا و سیمای مرکز فارس از رزمایش همدلی - حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) - رامجرد | تابستان ۱۳۹۹