استان ها

بنام خدا باتوجه به محرومیت کم نظیر شهرستان آغاجاری که یکی از شهرهای عظیم نفتی آغاجاری شهری است محروم درخوزستان که مردمان این شهر درفقر ومحرومان هستن باتوجه به بیانیه گام دوم انقلاب در راستای منویات امام خامنه ای در مسابقه خدمت رسانی به محرومین درتاریخ18مرداد99مصادف باسالروز عید غدیرخم تأسیس گوشه ای از فعالیت های قرارگاه را جهت آگاهی خیرین عزیز ارائه می دهیم