استان ها

طرح توان افزایی یکی از اقدامات مهم بنیاد علوی در توانمندسازی مردم روستاهای مختلف در شهرستان «قلعه گنج» است که درحقیقت با آموزش روستائیان طرز اداره درست سرمایه های محلی و هدایت آنها برای مصرف به بهترین شکل ممکن را به آنها آموخته است. در ادامه صحبت های یکی از سرگروه های این طرح در روستای «شمس آباد چهلمنی» را با هم می بینیم.