استان ها

نرم افزار اسکو پلیتو یکی از بهترین برنامه ها برای فرم بندی و یا چیدمان فرم چاپی است . با پلیتو به راحتی فرم‌های لیبل را با سرعت زیاد ببندید البته از Esko Plato برای انواع فرم‌بندی ها می‌توانید استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید. https://www.printmag.ir/esko-plato/