استان ها

روستای کورنده از توابع شهرستان لاهیجان است شور حسینی هیئت عزاداری این روستا همواره مورد توجه مردم منطقه بوده است. در این کانال سعی میشود فیلم های عزاداری مربوط به این هیئت بارگذاری شود.