استان ها

گروه سرود یاران حضرت مهدی (عج) پایگاه امام خامنه ای(مدظله) خشکبیجار(شهری 2)-(گیلان رشت) اعضای گروه سرود: حسین امینی-رضا احمدی-سید احمد میرعظیمی-علیرضا سمیع پور-دانیال صفرزاده-یاسین وارسته-سیدامیر هاشمی-سبحان زنده دل-مهدی محمدی-امیرحسین برمکی-رضانوروزی-محمدمهدی نجفی-مهدی صفری-محمد نادری-علی حسن زاده.ستاد نماز جمعه خشکبیجار http://khoshkebijar-basij.mihanblog.com/