استان ها

این بنای زیبا و عظیم مربوط به زمان ساسانی است که در بخش جره و بالاده) شهرستان کازرون- استان فارس) و در فاصله ۵۰ کیلومتری از شهرکازرون به طرف جاده فراشبند واقع شده است. این چهار طاقی بیرون شهر بالاده در جانب شمالی شرقی آن و بر فراز بلندی مشرف به رودخانه جره ساخته شده و مواد و مصالح آن از سنگ و ملاط گچ است. احتمالاً این بنا با ارتقاع  ۱۴ متر یکی از چهار آتشکده‌ای بزرگی است که توسط مهرنرسی وزیر بزرگ بهرام پنجم پادشاه ساسانی ساخته شده و تا امروز همچنان پا برجاست. ویدئو: علیرضا نادری‌فرد