استان ها

ایستگاه صلواتی هیئت فاطمیون خشکبیجار هرساله روز عاشورای حسینی دذ میدان امام حسین (ع) خشکبیجار میزبان دسته جات حسینی از نقاط مختلف بخش می باشد که از صبح زود با پخش شیر و خرما و در وقت ظهر با پدیرایی ناهار انجام وطیفه می کند. این کلیپ با مداحی برادر حاج ابوذر بیوکافی حال و هوای محرم رو زنده می کنه.