استان ها

هنرمند مشهور گیلانی در اقامتگاه بومگردی روستای فرشم به اجرای موسیقی پرداخت.