استان ها

شبکه خبر- 22 آبان 99- 15:23| از مردم به مدیران و مسئولین: آب شرب شهرستان املش بعد از هر بارندگی قطع می شود و مسئولان هم مطلع هستند ولی اقدامی به عمل نمی آورند.