استان ها

اجرای گروه موسیقی نور و کجور در صدا و سیما مازندران به سرپرستی حجت الله ناییج دوتار و آواز :علی دیوسالار کمانچه :فرهاد دیوسالار نی:حمید خزایی نقاره:سپهر علیزاده نام اهنگ:مشدی اهنگساز:علی دیوسالار شعر:جلیل قیصری